Chess Scout

Romania Grand Prix 2024.

Velika nagrada Rumunije će se sastojati od 5 kvalifikacionih otvorenih turnira, sa 2 klasična i 3 brza takmičenja. Ukupan nagradni fond kruga će biti 175.000 eura. Veliko finale će biti zatvoreni turnir sa 15 najboljih igrača.

Grand Prix se održava u šest gradova u Rumuniji: Bukureštu, Klužu, Brašovu, Temišvaru, Aradu i Alba Juliji. Očekuje se učešće šahista iz preko 50 zemalja. 

BUKUREŠT GRAND PRIX RAPID

Bukurešt Grand Prix Rapid održava se od 23. do 24. marta 2024. u Bukureštu, Rumunija. Format je švicarski u deset kola.
Kontrola vremena je 15 minuta za cijelu partiju, ​​plus povećanje od 5 sekundi počevši od prvog poteza.
Ukupan nagradni fond 30.000 EUR, prvo mjesto 5.000 EUR.
Do sada je prijavljeno preko 400 učesnika na Rapid turnir.

CHESS SCOUT LICHESS TEAM

Šest turnira

Turniri:

1. Bukurešt – 23-24. mart – Rapid
ukupan nagradni fond 30.000 EUR, prvo mjesto 5.000 EUR
2. Cluj-Napoca – 13-14. jun – Rapid
ukupan nagradni fond 30.000 EUR, prvo mjesto 5.000 EUR
3. Brașov – 15-21. jul – Classic
ukupan nagradni fond 30.000 EUR, prvo mjesto 5.000 EUR
4. Temišvar – 3-4. avgust – Rapid
ukupan nagradni fond 30.000 EUR, prvo mjesto 5.000 EUR
5. Arad – 5-11. septembar – Classic
ukupan nagradni fond 30.000 EUR, prvo mjesto 5.000 EUR
6. Alba Iulia – 4-5. decembar – Veliko finale
ukupan nagradni fond 25.000 EUR

Nagrade

Ukupan nagradni fond

175.000 eura

Chess Scout