Naziv turnira:

XVI MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR
"GORAŽDE 2023"

Organizator:

Šahovski klub „Goražde" Goražde

Mjesto održavanja:

Goražde

Datum početka::

14–17. septembar 2023.

Direktor turnira:

Sadiković Jasmin

RASPIS

XVI MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR "GORAŽDE 2023"

Pravo učešća:

Šahisti/šahistkinje iz zemlje i inostranstva sa rejtingom FIDE 2300 i manjim, kao i svi šahisti/šahistkinje bez rejtinga FIDE sa FIDE ID brojem. 

Lokacija održavanja:

Kongresna sala Hotela „Behar“ Goražde,

Sistem takmičenja:

Švajcarski sistem, 7 kola, zajednički turnir za šahiste i šahistkinje. Tempo igre: 90 minuta po igraču uz dodatak od po 30 sekundi za svaki odigrani potez počev od prvog. Dopušteno kašnjenje na partiju je 60 minuta.

Nagradni fond: 3.000,00 KM

Redovne nagrade (2.000,00 KM): I – 500,00 KM, II – 400,00 KM, III – 300,00 KM, IV – 200,00 KM, V - VI – 150,00 KM, VII
– VIII – 100,00 KM, IX - X – 50,00 KM.
Specijalne nagrade (1.000,00 KM): Najbolje plasirani šahista ili šahistkinja (2003. godište ili mlađi/a) 100 KM; Najbolje
plasirani šahista ili šahistkinja (2005. godište ili mlađi/a) 50 KM; Najbolje plasirani šahista ili šahistkinja (2007. godište ili
mlađi/a) 50 KM; Najbolje plasirani šahista ili šahistkinja (2009. godište ili mlađi/a) 50 KM; najbolje plasirani šahista ili
šahistkinja (1958. godište ili stariji/a) 100 KM; najbolje plasirani šahisti ili šahistkinje rejtinga FIDE od 0-2000 150 KM, 100
KM i 50 KM, najbolje plasirani članovi Šahovskog kluba „Goražde“ 150 KM, 100 KM, 50 KM i 50 KM. Nagrade nisu
kumulativne. U slučaju osvajanja nagrade po dva osnova, igraču pripada redovna nagrada, ukoliko je veća ili jednaka
specijalnoj. Pobjedniku turnira pripada i pehar u trajno vlasništvo. Nagrade igračima će biti isplaćene isključivo putem
bankovnih transakcionih računa najkasnije 10 (deset) dana po završetku turnira.

Napomena: Svaki učesnik dužan je ponijeti šahovsku garnituru standardnih dimenzija i elektronski šahovski sat.

Turnirski program: Prijave do četvrtka, 14. septembra 2023. godine do 16:30 sati.
Svečano otvaranje u četvrtak, 14.09.2023 u 16:30 sati. Prvo kolo u četvrtak, 14.09.2023 u 17:00 sati. Drugo kolo u petak,
15.09.2023 u 09:30 sati a treće kolo istog dana u 16:00 sati. Četvrto kolo u subotu, 16.09.2023 u 09:30 sati a peto kolo istog
dana u 16:00 sati. Šesto kolo u nedjelju, 17.09.2023 u 09:00 sati a posljednje 7 (sedmo) kolo istog dana sa početkom u
14:00 sati. Šahisti/šahistkinje će imati pravo da u prva tri kola traže da najviše jednom ne budu parovani - bye (za taj BYE će
dobiti pola poena).
Zatvaranje turnira i proglašenje najboljih u nedjelju, 17.09.2023. godine neposredno nakon završetka posljednjeg
sedmog kola (orjentaciono oko 18:30 sati). 

Chess Scout

Upisnina:

30,00 KM (za mlađe od 20 godina 10,00 KM). Plaćanja upisnine su oslobođeni: članovi Šahovskog kluba
„Goražde“, Šahovskog kluba „Vitkovići“ i Šahovskog kluba „INGSMA“. Upisnina se uplaćuje na transakcioni račun
Šahovskog kluba "Goražde" broj: 1610300002370094 ili neposredno prije početka turnira.

Kontakt i prijave:

Šahovski klub „Goražde“mob/viber +387 (0)60 319 46 21
Bajro Obuća - mob/viber: +387 (0)61 206 616,
E-mail: sah.klub.gorazde@gmail.com
Smještaj: Jasmin Sadiković mob/viber +387 (0)61 700 245 

Podijeli stranicu.