amp templates

ŽRTVE FIGURA

Žrtva može da bude termin vezan kao jedan od taktičkih elemenata u šahu.
To je dobrovoljno davanje materijala čime se stiču neke druge prednosti.
Tako se u gambintnim nastavcima žrtvuje jedan ili više pješaka da bi ubrzao razvoj ili kako bi se izvršio napad na centar protivnika.
U svojoj terminologiji, Rudolf Špilman razlikuje prave žrtve od žrtava kojima se ostvaruje materijalni dobitak (kombinacije).
U prvom slučaju, prednost koja  se postiže žrtvom ne može se unaprijed proračunati, dok se u drugom slučaju rezultat žrtve može unaprijed odrediti.
Za žrtvu se kaže da je korektna ako ispuni svoj cilj, a nekorektna je ako je u pitanju greška (što se veoma često dešava u praktičnim situacijama).
Velike žrtve doprinose briljantnosti partije, a neki pisci (kao što je Botvinik) navode da nema kombinacije bez žrtve.
Postoje dva tipa žrtve: stvarna žrtva i prividna žrtva.
Stvarna žrtva je kada na neodređeno vrijeme ne mogu izračunati posljedice žrtve. Prividna žrtva je kada na određeno vrijeme cilj je očigledan.

© Copyright 2017 Chess Scout - All Rights Reserved