make a site for free

TOP

Još su u prvim verzijama ove igre – čaturangi i šatrandžu – topovi su zauzimali svoje sadašnje početne pozicije u samim uglovima table, a i kretanje je im je ostalo neizmenjeno. Svaki igrač na početku partije posjeduje dva topa, po jednog u uglovima svoje strane table. U algebarskoj notaciji, bijeli topovi počinju na pozicijama a1 i h1, a crni na pozicijama a8 i h8.

Naziv ove figure varira od jezika do jezika i odražava lokalne osobenosti i istorijski kontekst vremena iz kojeg datiraju pojedini nazivi. U čaturangi je sadašnji top predstavljao kočiju, kao jedan od četiri osnovna roda vojske po kojima je igra i dobila tadašnje ime ("četvorodjelna"). Španci, Portugalci, Francuzi, Finci i Holanđani upotrebljavaju termin koji označava kulu (u manjem dijelu Holandije ostao je naziv koji označava veliku farmu), u Indoneziji je to tvrđava, odnosno zamak, u Rusiji je lađa, a u Kini vagon.

U šahovskoj notaciji  top se označava velikim latiničnim slovom "T".

Vrijednost topa je pet pješaka.

Kretanje topa je pravolinijsko i to isključivo naprijed-nazad ili lijevo-desno, to jest po linijama i redovima, za proizvoljan broj polja.

Ukoliko se na liniji putanje topa nađe sopstvena figura, top može maksimalno da se kreće do nje i tu mora da se zaustavi – dalje ne može.
Ako se na liniji putanje topa nađe protivnička figura, top može u okviru svog polupoteza zauzeti njeno mesto, a nju mora bespovratno ukloniti sa table. Ova procedura naziva se uzimanje protivničke figure (svoje figure se ne mogu uzimati), a igrač može odigrati takav polupotez po svom nahođenju, to jest nije obavezan da uzima protivničke figure. Jedina protivnička figura koja se ne može ukloniti sa table je kralj, pošto za njega važe posebna pravila, koja će kasnije biti detaljno objašnjena.
Obično je cilj da se top postavi u prvi red na "otvorenu" liniju - liniju koju ne zagrađuju pješaci, ili na "polu-otvorenu" liniju - liniju koju ne zagrađuju prijateljski pješaci. U ovakvoj poziciji, top je relativno zaštićen od rizika, a može da kontroliše svako polje u liniji. Ako je jedna linija posebno značajna, igrač može da postavi dva topa na nju, jednog iza drugog. Top u sedmom redu (protivnikovom drugom redu) je obično veoma moćan, jer prijeti protivnikovim nepomjerenim pješacima, i zagrađuje protivničkog kralja. Dva topa u sedmom redu su često dovoljna da se osvoji pobjeda, ili barem remi konstantnim zadavanjem šaha. Topovi su najmoćniji u završnici partije, jer mogu da se kreću neometani pešacima, i da kontrolišu veliki broj polja. Nisu posebno efikasni u zaustavljanju protivničkih pješaka koji napreduju, osim ako zauzmu liniju iza napredujućeg pješaka. Na isti način, top najbolje štiti prijateljskog pješaka koji napreduje ako se nalazi u istoj liniji kao i pješak.

© Copyright 2017 Chess Scout - All Rights Reserved