Mobirise

PJEŠAK

Svoju šahovsku karijeru pješak je započeo u pješadiji, dok se u zemljama u kojima njegov naziv nije vezan za vojnu tematiku najčešće predstavlja kao seljak, odnosno zemljoradnik (npr. u Njemačkoj i Španiji).

Svaki igrač na početku partije posjeduje osam pješaka raspoređenih po drugom (bijeli) ili sedmom (crni) redu table. U algebarskoj notaciji, bijeli pješaci počinju na pozicijama a2 do h2, a crni na pozicijama a7 do h7.

Očekivano, pješak je najslabija figura: njegovo osnovno kretanje je pravolinijsko i to isključivo naprijed, posmatrano od igrača koji vodi figure te boje. Samo sa početnog polja (na drugom redu za bijeloga, odnosno sedmom redu za crnoga) pješak može da se kreće, u zavisnosti od izbora igrača, za jedno ili dva polja naprijed, dok sa svakog drugog reda može da se pokrene samo za po jedno polje ispred sebe.

Pješak ne može da se kreće naprijed ukoliko se ispred njega nalazi bilo svoja, bilo protivnička figura. Preostaje mu samo mogućnost uzimanja protivničkih figura, što se može ostvariti na dva načina: prostim uzimanjem ukoso
i uzimanjem u prolazu, koje se naziva "an pasan", što je preuzeto iz francuskog jezika.

© Copyright 2017 Chess Scout - All Rights Reserved