simple web templates

ŠAHOVSKA TABLA,
NOTACIJA

Već je bilo govora o tome da šahovska tabla simbolički predstavlja Zemlju kao bojno polje dimenzija 8 X 8 na kojem se sukobljavaju dvije međusobno suprotstavljene sile, što je oličeno u boji figura – bijeloj i crnoj, ali i u naizmjeničnom rasporedu bijelih i crnih polja, po 32 od svake vrste. Crno-bijela šema prije svega nosi sa sobom univerzalnu simboliku, pošto, strogo uzevši, takva podjela nije neophodna za postojeće funkcionisanje same igre. Ipak, kada je već tako, u daljem toku izlaganja vidjeće se gdje takva podjela nailazi na svoju primjenu, pošto olakšava razumjevanje određenih zakonitosti koje važe u šahu.
Posmatrano s lijeva na desno, gdje važi pravilo da je sa strane svakog od igrača u lijevom donjem uglu kod pravilno postavljene table uvijek crno polje
Raspored bijelih figura po prvom redu neposredno ispred igrača je redosljedno sljedeći: top, skakač, lovac, dama, kralj, lovac, skakač i top. Pješaci su raspoređeni ispred sopstvenih figura po drugom, odnosno sedmom redu. Crne figure su osno simetrično raspoređene u odnosu na bijele figure, gde je osa simetrije prava koja razdvaja četvrti od petog reda.
Horizontalan niz polja cijelom stranom table predstavlja red (prvi red, drugi red, ... sve do osmog reda). Redovi se označavaju brojevima  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
Vertikalan niz polja naziva linija ("a" linija, "b" linija, ... "h" linija). Linije se označavaju slovima (a, b, c, d, e, f, g, h).
Šahovska notacija podrazumijeva da se svako polje obilježava jednim slovom i odgovarajućim brojem na mjestu ukrštanja linije i reda: a3, e4, itd.
Dijagonale predstavljaju nizove polja bijele ili crne boje koji se nalaze pod uglom od 45 stepeni u odnosu na linije i redove, pa se i nazivaju bijelim  i crnim  dijagonalama. Dijagonale a1-h8 i a8-h1 su tzv. velike dijagonale.
Četiri polja koja okružuju geometrijsko središte šahovske ploče (d4, d5, e4 i e5) nazivaju se centrom table. Širim centrom nazivaju se polja koja su neposredno oko njih, to jest (c3, c4, c5, c6, d3, d6, e3, e6, f3, f4, f5 i f6).
Polovina table kojoj pripadaju dame naziva se damino krilo (obojeno zelenom bojom na slici), dok se suprotna polovina naziva kraljevim krilom (obojeno crvenom bojom). Pravilno postavljene dame u početnoj poziciji nalaze se na jednoj od dvije središnje linije ("d" linija) na poljima sopstvene boje, dok se kraljevi nalaze na "e" liniji, na poljima suprotne boje,

© Copyright 2017 Chess Scout - All Rights Reserved