how to create a website for free

OSNOVE PRAVILA OTVARANJA

Početna faza šahovske igre naziva se otvaranje. Kratke partije, a posebno one koje se završe pobjedom jednog od igrača u ovom roku (ukupno ne više od 20-25 poteza) nazivaju se minijaturama i najčešće podrazumijevaju da je partija odlučena prije ulaska u sljedeću fazu igre – središnjicu. Do ovakvih raspleta najčešće dolazi u slučaju grubih previda ili ozbiljnog narušavanja principa igre u otvaranju jednog od protivnika. Principi igre u otvaranju podrazumijevaju skup načela kojima se rukovode igrači prilikom odigravanja početne faze partije.
- kontrola centra (polja: e4, d4, e5, d5)
- razvoj figura
- brza rokada
- otvaranje dijagonala za lovce
- otvaranje linija za topove
- pravljenje uporišta za skakače
- ne igrati istom figurom više puta u otvaranju
- paziti na redosljed poteza protivnika

© Copyright 2017 Chess Scout - All Rights Reserved