simple website builder

OPOZICIJA

Opozicija je nasuprotni položaj kraljeva i ona je jako bitno u završnicama, a pogotovo se odnosi na pješačke završnice. Imamo nekoliko vrsta opozicija, a one su:
Direktna - kada se dva kralja nalaze na istoj  liniji, a između njih je samo jedno polje 
Bočna - kada se dva kralja nalaze na istom redu
Dijagonalna - kada se dva kralja nalaze na istoj dijagonali
Udaljena - kada je između dva kralja 3 ili 5 polja.

Opozicija je ključan faktor koju svaki igrač teži da ostvari.

© Copyright 2017 Chess Scout - All Rights Reserved