responsive site templates

ODBRANA OD ŠAHA

Koncept davanja šaha (u smislu napada figurom na protivničkog kralja) jedan je od najznačajnijih u šahovskoj igri, pošto je igrač dužan da, neposredno pošto se njegov kralj našao u šahu, svojim polupotezom otkloni tu prijetnju. Postoje tri moguća načina da se kralj izvede iz šaha:

1. Pomjeriti kralja na neko polje koje nije pod napadom

Zelena boja označava polja na koja se kralj može pomjeriti.
2. Postaviti neku figuru između kralja koji je u šahu i figure koja ga napada (kako bi se prekinula linija vatre).

Top daje šah sa polja d1.

Skakač sa polja b5 pokriva kralja od šaha.

3. Pojesti figuru koja napada 
Crni lovac može braniti kralja od šaha uzimanjem topa!
Ako nijedan od ova tri načina odbrane nije moguć, kralj je doživio šah-mat i igrač čiji je to kralj je izgubio partiju.

© Copyright 2017 Chess Scout - All Rights Reserved