create a site for free

JEDNOSTAVNE PJEŠAČKE ZAVRŠNICE

U pješačkim završnicama imamo samo kraljeve i pješake i najbitnije su tu par stvari, a to su:
1) materijalno stanje (ima li neko pješaka više ili je jednak broj pješaka)
2) aktivnost kralja (u završnicama je obično cilj igračima da centralizuju svoga kralja tj. da im bude što aktivniji)
3) pješačka ostrva (što je manje pješačkih ostrva to je bolje
4) aktivnost pješaka (dokle su došli koji pješaci na  određenom krilu)

© Copyright 2017 Chess Scout - All Rights Reserved